RegulaminASICminer.pl jest stowarzyszeniem miłośników tematu sieci Bitcoin, skupia się na rozwoju tematu Bitcoin w Polsce. Udziałowcy wspierający pomysł w zamian dostają punkty Bitcoin zgodnie z poniższymi zasadami.

I. Definicje

 1. Udział - część mocy obliczeniowej sieci Bitcoin
 2. Udziałowiec - osoba fizyczna, która otrzymała Udział za punkty Bitcoin
 3. Administrator - osoba fizyczna, zarządzająca stowarzyszeniem ASICminer.pl
 4. Giełda Udziałów - Zakładka GIEŁDA UDZIAŁÓW na stronie ASICminer.pl, gdzie można zakupić lub sprzedać Udziały od Administratora oraz innych Udziałowców.
 5. Trudność - trudność obliczeń w sieci Bitcoin
 6. Dywidenda - dzienna produkcja punktów Bitcoin przez Udział
 7. Gwarant - liczba punktów Bitcoin jakie odda Administrator po zakończeniu Udziałów kupionych przed 1 września 2013

II. Obowiązki i odpowiedzialność udziałowca

 1. Udziałowiec może kupić lub sprzedać udziały mocy obliczeniowej za pomocą Giełdy Udziałów dostępnej na stronie.
 2. Giełda Udziałów jest dostępna tylko dla Udziałów o mocy 1GH/s, ze względów technicznych. Posiadacze starszych Udziałów, mogą wymienić między sobą udziały ręcznie po skontaktowaniu się z Administratorem.
 3. Udziałowiec nie ma możliwości ubiegania się o zwrot punktów Bitcoin za wykupione udziały.
 4. Udziałowiec ponosi koszty transakcyjne przy każdej wypłacie punktów Bitcoin w wysokości 0.0001.
 5. Ważność Udziału jest zdefiniowana przy kupnie udziału przez Giełdę Udziałów. Po tym terminie Udział zostanie wyłączony, a Dywidendy dla niego przestaną być naliczane.
 6. Udziałowiec może ubiegać się zwrotu Gwarantu po zakończeniu Udziału w wysokości 0.28 za 1 udział, o ile posiada udziały z tą opcją.

III. Obowiązki i odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator zobowiązuje się do regularnych wypłat wypracowanych przez udziały Dywidend. Punkty naliczane są do salda konta Udziałowca codziennie. Dywidenda jest liczona za pomocą wzoru:
  - Dla udziałów o mocy 1GH/s:
  ZAOKRĄGLENIE(1/(TRUDNOŚĆ*4294967296/1000/1000000/86400)*NAGRODA_ZA_BLOK*100000000)/100000000
  - Dla udziałów o mocy 145MH/s:
  ZAOKRĄGLENIE(1/(TRUDNOŚĆ*4294967296/145/1000000/86400)*NAGRODA_ZA_BLOK*100000000)/100000000
 2. Administrator ponosi wszelkie koszty związane z utrzymaniem, obsługą i eksploatacją używanego sprzętu i zagwarantowaniem stałej mocy obliczeniowej każdego udziału.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności jeżeli Udział nie wypracuje przez cały okres udziału sumę punktów Bitcoin jakie wysłał Udziałowiec.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Minimalna wielkość wypłaty punktów Bitcoin z salda konta Udziałowca to 0.05. Wypłaty dokonywane są ręcznie przez Administratora co kilka dni, ze względów bezpieczeństwa.
 2. Moc obliczeniowa jest stała przez cały okres pracy udziału (3 lata). Po upływie 3 lat, Dywidendy przestają być naliczane.
 3. Nowa Trudność obowiązuje od dnia, w którym została zwiększona przez sieć Bitcoin.
 4. Wielkość uzyskanej Dywidendy jest zależna jedynie od trudności w sieci Bitcoin.
 5. Udział sprzedany/kupiony przez Giełdę udziałów zaczyna pracować dla nowego właściciela od dnia następnego.

Ostatnia aktualizacja: 2014-04-17